Miejsce w kat. "M"

38.

Miejsce ogółem

41.

Czas

03:15:46

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 285 zajmował 80. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 13,84% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 12 pozycję, a następnie spadł na 41. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 285 uzyskał 80. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 12. czas na etapie "21,097 km" oraz 69. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach