Miejsce w kat. "M"

29.

Miejsce ogółem

30.

Czas

03:12:02

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 277 zajmował 77. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 13,31% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 40 pozycję, a następnie awansował na 30. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 277 uzyskał 77. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 40. czas na etapie "21,097 km" oraz 26. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach