Miejsce w kat. "M"

30.

Miejsce ogółem

31.

Czas

03:12:16

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 146 zajmował 55. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 9,46% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 31 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 146 uzyskał 55. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 31. czas na etapie "21,097 km" oraz 41. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach