Miejsce w kat. "M"

31.

Miejsce ogółem

32.

Czas

03:12:53

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 139 zajmował 66. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 11,39% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 45 pozycję, a następnie awansował na 32. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 139 uzyskał 66. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 45. czas na etapie "21,097 km" oraz 25. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach