Miejsce w kat. "M"

42.

Miejsce ogółem

46.

Czas

03:17:31

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "start" zawodnik nr 116 zajmował 69. pozycję na 571 osób, które wystartowały (po tym etapie 11,91% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 49 pozycję, a następnie awansował na 46. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 116 uzyskał 69. czas na 571 osób, które ukończyły etap "start", a następnie 49. czas na etapie "21,097 km" oraz 40. czas na etapie "42,195 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach