Miejsce w kat. "M"

12.

Miejsce ogółem

13.

Czas

01:14:27

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 409 zajmował 18. pozycję na 1276 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,34% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 15 pozycję, a następnie awansował na 13. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 409 uzyskał 18. czas na 1273 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 12. czas na etapie "14,7 km" oraz 10. czas na etapie "21,097 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach