Analiza według czasów netto

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 1468 zajmował 47. pozycję na 1276 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,61% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 45 pozycję, a następnie awansował na 40. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1468 uzyskał 47. czas na 1273 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 44. czas na etapie "14,7 km" oraz 26. czas na etapie "21,097 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach