Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "5 km" zawodnik nr 1454 zajmował 11. pozycję na 1276 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,79% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 10 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 1454 uzyskał 11. czas na 1273 osób, które ukończyły etap "5 km", a następnie 11. czas na etapie "14,7 km" oraz 11. czas na etapie "21,097 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach