Miejsce w kat. "K"

1.

Miejsce ogółem

21.

Czas

0:41:22

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

 
Międzyczasy: 0:16:52 0:23:55 0:41:22

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2543 zajmował 19. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,76% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 23 pozycję, a następnie awansował na 21. pozycję.


Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

 
Czasy etapów: 0:16:52 0:07:03 0:17:27

Zawodnik z numerem 2543 uzyskał 19. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 27. czas na etapie "6 km" oraz 20. czas na etapie "10 km".


Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach