Miejsce w kat. "M"

10.

Miejsce ogółem

10.

Czas

00:38:57

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2540 zajmował 7. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,26% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 9 pozycję, a następnie spadł na 10. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2540 uzyskał 7. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 10. czas na etapie "6 km" oraz 6. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach