Miejsce w kat. "M"

26.

Miejsce ogółem

28.

Czas

00:42:57

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2520 zajmował 28. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 5,64% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 27 pozycję, a następnie spadł na 28. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2520 uzyskał 28. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 28. czas na etapie "6 km" oraz 32. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach