Miejsce w kat. "M"

20.

Miejsce ogółem

20.

Czas

0:41:07

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

 
Międzyczasy: 0:17:04 0:23:52 0:41:07

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2480 zajmował 25. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 5,02% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 22 pozycję, a następnie awansował na 20. pozycję.


Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

 
Czasy etapów: 0:17:04 0:06:48 0:17:15

Zawodnik z numerem 2480 uzyskał 25. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 17. czas na etapie "6 km" oraz 16. czas na etapie "10 km".


Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach