Miejsce w kat. "M"

24.

Miejsce ogółem

26.

Czas

00:42:04

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2475 zajmował 24. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,81% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 25 pozycję, a następnie spadł na 26. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2475 uzyskał 24. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 26. czas na etapie "6 km" oraz 26. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach