Miejsce w kat. "M"

5.

Miejsce ogółem

5.

Czas

00:37:44

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2470 zajmował 4. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,63% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 5 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2470 uzyskał 4. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 3. czas na etapie "6 km" oraz 9. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach