Miejsce w kat. "M"

1.

Miejsce ogółem

1.

Czas

0:37:11

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

 
Międzyczasy: 0:13:57 0:19:34 0:37:11

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2461 zajmował 1. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 0% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 1 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.


Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

 
Czasy etapów: 0:13:57 0:05:37 0:17:37

Zawodnik z numerem 2461 uzyskał 1. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 1. czas na etapie "6 km" oraz 21. czas na etapie "10 km".


Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach