Miejsce w kat. "M"

12.

Miejsce ogółem

12.

Czas

00:39:57

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2446 zajmował 11. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,09% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 11 pozycję, a następnie spadł na 12. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2446 uzyskał 11. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 12. czas na etapie "6 km" oraz 13. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach