Miejsce w kat. "M"

14.

Miejsce ogółem

14.

Czas

00:40:15

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2431 zajmował 23. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,6% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 18 pozycję, a następnie awansował na 14. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2431 uzyskał 23. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 13. czas na etapie "6 km" oraz 8. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach