Miejsce w kat. "M"

13.

Miejsce ogółem

13.

Czas

00:40:10

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2401 zajmował 14. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,72% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 13 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2401 uzyskał 14. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 11. czas na etapie "6 km" oraz 12. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach