Miejsce w kat. "M"

22.

Miejsce ogółem

23.

Czas

00:41:27

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2399 zajmował 17. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,35% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 20 pozycję, a następnie spadł na 23. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2399 uzyskał 17. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 20. czas na etapie "6 km" oraz 23. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach