Miejsce w kat. "M"

21.

Miejsce ogółem

22.

Czas

00:41:26

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2397 zajmował 16. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,14% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 19 pozycję, a następnie spadł na 22. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2397 uzyskał 16. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 19. czas na etapie "6 km" oraz 22. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach