Miejsce w kat. "M"

48.

Miejsce ogółem

49.

Czas

00:45:52

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2396 zajmował 41. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 8,36% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 43 pozycję, a następnie spadł na 52. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2396 uzyskał 41. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 57. czas na etapie "6 km" oraz 68. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach