Miejsce w kat. "M"

44.

Miejsce ogółem

46.

Czas

00:45:37

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2384 zajmował 38. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 7,73% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 42 pozycję, a następnie spadł na 48. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2384 uzyskał 38. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 61. czas na etapie "6 km" oraz 58. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach