Miejsce w kat. "M"

23.

Miejsce ogółem

25.

Czas

00:42:02

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2382 zajmował 21. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 4,18% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 24 pozycję, a następnie spadł na 25. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2382 uzyskał 21. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 25. czas na etapie "6 km" oraz 28. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach