Miejsce w kat. "M"

33.

Miejsce ogółem

36.

Czas

00:44:15

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2376 zajmował 52. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 10,65% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 45 pozycję, a następnie awansował na 36. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2376 uzyskał 52. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 34. czas na etapie "6 km" oraz 27. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach