Miejsce w kat. "M"

19.

Miejsce ogółem

19.

Czas

00:41:06

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2375 zajmował 10. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,88% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 12 pozycję, a następnie spadł na 19. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2375 uzyskał 10. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 24. czas na etapie "6 km" oraz 24. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach