Miejsce w kat. "M"

35.

Miejsce ogółem

42.

Czas

00:44:37

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2371 zajmował 36. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 7,31% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 37 pozycję, a następnie spadł na 38. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2371 uzyskał 36. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 47. czas na etapie "6 km" oraz 46. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach