Miejsce w kat. "M"

38.

Miejsce ogółem

39.

Czas

00:44:47

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2363 zajmował 39. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 7,94% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 39 pozycję, a następnie spadł na 41. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2363 uzyskał 39. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 45. czas na etapie "6 km" oraz 45. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach