Miejsce w kat. "M"

8.

Miejsce ogółem

8.

Czas

00:38:28

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2352 zajmował 12. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,3% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 10 pozycję, a następnie awansował na 8. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2352 uzyskał 12. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 7. czas na etapie "6 km" oraz 1. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach