Miejsce w kat. "M"

15.

Miejsce ogółem

15.

Czas

00:40:21

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2323 zajmował 18. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 3,55% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 15 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2323 uzyskał 18. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 14. czas na etapie "6 km" oraz 10. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach