Miejsce w kat. "M"

41.

Miejsce ogółem

43.

Czas

00:45:13

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2321 zajmował 44. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 8,98% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 40 pozycję, a następnie spadł na 44. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2321 uzyskał 44. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 43. czas na etapie "6 km" oraz 52. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach