Miejsce w kat. "M"

29.

Miejsce ogółem

31.

Czas

00:43:29

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2303 zajmował 34. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 6,89% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 33 pozycję, a następnie awansował na 31. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2303 uzyskał 34. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 33. czas na etapie "6 km" oraz 29. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach