Miejsce w kat. "M"

30.

Miejsce ogółem

34.

Czas

00:44:07

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2269 zajmował 33. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 6,69% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 32 pozycję, a następnie spadł na 33. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2269 uzyskał 33. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 32. czas na etapie "6 km" oraz 41. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach