Miejsce w kat. "M"

43.

Miejsce ogółem

45.

Czas

00:45:22

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2265 zajmował 58. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 11,9% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 56 pozycję, a następnie awansował na 46. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2265 uzyskał 58. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 44. czas na etapie "6 km" oraz 39. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach