Miejsce w kat. "K"

3.

Miejsce ogółem

32.

Czas

00:43:46

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2262 zajmował 30. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 6,06% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 30 pozycję, a następnie spadł na 32. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2262 uzyskał 30. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 37. czas na etapie "6 km" oraz 38. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach