Miejsce w kat. "M"

32.

Miejsce ogółem

35.

Czas

00:44:15

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2243 zajmował 43. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 8,77% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 38 pozycję, a następnie awansował na 35. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2243 uzyskał 43. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 41. czas na etapie "6 km" oraz 34. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach