Miejsce w kat. "M"

2.

Miejsce ogółem

2.

Czas

00:37:13

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2234 zajmował 2. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 0,21% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 2 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2234 uzyskał 2. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 4. czas na etapie "6 km" oraz 15. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach