Miejsce w kat. "M"

31.

Miejsce ogółem

33.

Czas

0:44:08

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

 
Międzyczasy: 0:18:00 0:25:23 0:44:08

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2212 zajmował 32. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 6,48% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 34 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.


Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

 
Czasy etapów: 0:18:00 0:07:23 0:18:45

Zawodnik z numerem 2212 uzyskał 32. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 40. czas na etapie "6 km" oraz 40. czas na etapie "10 km".


Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach