Miejsce w kat. "M"

6.

Miejsce ogółem

6.

Czas

00:38:16

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2205 zajmował 6. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,05% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 6 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2205 uzyskał 6. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 8. czas na etapie "6 km" oraz 5. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach