Miejsce w kat. "K"

4.

Miejsce ogółem

44.

Czas

00:45:32

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2187 zajmował 47. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 9,61% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 47 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2187 uzyskał 47. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 55. czas na etapie "6 km" oraz 50. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach