Miejsce w kat. "M"

28.

Miejsce ogółem

30.

Czas

00:43:11

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2160 zajmował 35. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 7,1% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 31 pozycję, a następnie awansował na 30. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2160 uzyskał 35. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 29. czas na etapie "6 km" oraz 25. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach