Miejsce w kat. "M"

39.

Miejsce ogółem

40.

Czas

00:44:52

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2155 zajmował 40. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 8,15% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 41 pozycję, a następnie spadł na 42. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2155 uzyskał 40. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 51. czas na etapie "6 km" oraz 42. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach