Miejsce w kat. "K"

2.

Miejsce ogółem

24.

Czas

00:41:43

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2149 zajmował 26. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 5,22% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 26 pozycję, a następnie awansował na 24. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2149 uzyskał 26. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 22. czas na etapie "6 km" oraz 19. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach