Miejsce w kat. "M"

25.

Miejsce ogółem

27.

Czas

00:42:57

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2087 zajmował 29. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 5,85% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 29 pozycję, a następnie awansował na 27. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2087 uzyskał 29. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 30. czas na etapie "6 km" oraz 31. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach