Miejsce w kat. "M"

7.

Miejsce ogółem

7.

Czas

00:38:23

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2085 zajmował 9. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 1,68% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 7 pozycję, a następnie utrzymał tę pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2085 uzyskał 9. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 6. czas na etapie "6 km" oraz 2. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach