Miejsce w kat. "M"

37.

Miejsce ogółem

41.

Czas

00:44:42

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2084 zajmował 49. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 10,03% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 48 pozycję, a następnie awansował na 40. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2084 uzyskał 49. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 54. czas na etapie "6 km" oraz 33. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach