Miejsce w kat. "M"

18.

Miejsce ogółem

18.

Czas

00:40:59

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2063 zajmował 15. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 2,93% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 16 pozycję, a następnie spadł na 18. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2063 uzyskał 15. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 21. czas na etapie "6 km" oraz 17. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach