Miejsce w kat. "M"

27.

Miejsce ogółem

29.

Czas

00:43:06

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2054 zajmował 27. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 5,43% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 28 pozycję, a następnie spadł na 29. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2054 uzyskał 27. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 31. czas na etapie "6 km" oraz 35. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach