Miejsce w kat. "M"

36.

Miejsce ogółem

38.

Czas

00:44:41

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2050 zajmował 31. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 6,27% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 36 pozycję, a następnie spadł na 39. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2050 uzyskał 31. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 58. czas na etapie "6 km" oraz 49. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach