Miejsce w kat. "M"

46.

Miejsce ogółem

48.

Czas

00:45:42

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "4,3 km" zawodnik nr 2043 zajmował 54. pozycję na 479 osób, które wystartowały (po tym etapie 11,07% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 49 pozycję, a następnie spadł na 50. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 2043 uzyskał 54. czas na 475 osób, które ukończyły etap "4,3 km", a następnie 38. czas na etapie "6 km" oraz 54. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach