Miejsce w kat. "M"

10.

Miejsce ogółem

10.

Czas

00:36:02

Analiza według czasów netto
Klasyfikacja: generalna wg płci

Analiza zajmowanej pozycji po pokonaniu danego etapu

Po etapie "Start" zawodnik nr 935 zajmował 1. pozycję na 1552 osób, które wystartowały (po tym etapie 0% startujących było sklasyfikowanych wyżej).
Po zakończeniu kolejnego etapu przesunął się na 12 pozycję, a następnie awansował na 10. pozycję.Analiza uzyskanej pozycji na danym etapie

Zawodnik z numerem 935 uzyskał 1. czas na 1552 osób, które ukończyły etap "Start", a następnie 12. czas na etapie "5 km" oraz 12. czas na etapie "10 km".Czasy uzyskiwane na poszczególnych etapach